SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 61-70

Piotr Gołasa

ZNACZENIE DOPłAT DLA PRODUKCJI SADOWNICZEJ W POLSCE

słowa kluczowe: Dzierżawa, Dzierżawa gruntów, Użytkowanie ziemiFundusze unijne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Analiza skupień, Inwestycje, Gospodarstwa rolneProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ogrodnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Produkty ekologiczne
abstrakt:

W artykule przedstawiono w części pierwszej podstawy interwencjonizmu w rolnictwie. Zaprezentowano obecnie istniejący system wsparcia ekologicznej produkcji sadowniczej w Polsce i UE oraz proponowane zmiany. W części empirycznej na podstawie danych FADN (Farm Accountancy Data Network) pokazano sytuację ekonomiczną sadowniczych gospodarstw ekologicznych na tle pozostałych gospodarstw. Stwierdzono, iż dopłaty rolnośrodowiskowe odpowiadają za 32% dochodu tych gospodarstw, co jest wartością zbliżoną do innych typów. Propozycje zmian w systemie dopłat dla sadownictwa ekologicznego nie mają podstaw w sytuacji ekonomicznej tych gospodarstw, a mogą spowodować niekorzystne dla nich i ich otoczenia skutki. Z racji istnienia wielu nieprawidłowości w systemie tych dopłat niezbędne jest zintensyfikowanie kontroli przez ARiMR.

pub/13_2_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołasa, Piotr. "Changes in European Union Support of Polish Organic Fruit Growing." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 61-70.
APA (2014). Changes in European Union Support of Polish Organic Fruit Growing. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 61-70
ISO 690 GOłASA, Piotr. Changes in European Union Support of Polish Organic Fruit Growing. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 61-70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-61.html