SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 71-81

Paweł Kobus

CZY NATURALNE ZABEZPIECZENIE RZECZYWIśCIE CHRONI ROLNIKóW?

słowa kluczowe: Rolnictwo, Macierz wariancji, Ryzyko, Dochody rolnicze
abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę relacji między plonami i cenami podstawowych roślin uprawnych w Polsce. Głównym celem pracy było sprawdzanie występowania efektu naturalnego zabezpieczenia. Dla wybranych roślin uprawnych obliczono wariancje wartości plonów jednostkowych i porównano z teoretyczną wariancją iloczynu ceny i plonu, przy założeniu niezależności. Wykazano, że wśród rozpatrywanych roślin tylko w przypadku rzepaku i buraków cukrowych można mówić o występowaniu efektu naturalnego zabezpieczenia. W wyniku negatywnej relacji między cenami i plonami dla obydwu roślin zaobserwowano redukcję zmienności wartości plonu o 53%. Praktyczną konsekwencją przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że tendencja rozłącznej analizy cenowego i produkcyjnego ryzyka może prowadzić do całkowicie błędnej oceny ryzyka dochodowego, które z punktu widzenia rolnika jest najważniejsze. Wykazano również, że ujemna korelacja, popularnie utożsamiana z efektem naturalnego zabezpieczenia, może być tylko nieprecyzyjnym przybliżeniem siły efektu naturalnego zabezpieczenia.

pub/13_2_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kobus, Paweł. "Does Natural Hedge Actually Work for Farmers?." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 71-81.
APA (2014). Does Natural Hedge Actually Work for Farmers?. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 71-81
ISO 690 KOBUS, Paweł. Does Natural Hedge Actually Work for Farmers?. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 71-81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-71.html