SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 93-103

Waldemar Kozłowski

MODEL WYCENY EFEKTóW EKONOMICZNO-SPOłECZNYCH NA PRZYKłADZIE PROJEKTU BUDOWY OBWODNICY OLSZTYNA

słowa kluczowe: Rolnictwo, Macierz wariancji, Ryzyko, Dochody rolniczeKonsolidacja banków, Zatrudnienie w bankowości, Sektor bankowyInfrastruktura transportu, Badanie efektywności inwestycji, Modele wyceny
abstrakt:

W opracowaniu poruszono tematykę związaną z infrastrukturą transportową będącą jednym z podstawowych elementów układu społeczno-gospodarczo każdego regionu. Rozwój infrastruktury transportowej wywołuje tzw. akumulację efektów uzyskanych za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak: poprawa technologii komunikacyjnych, zmniejszenie czasu i kosztów przejazdu, poprawa bezpieczeństwa, a w długim okresie poprawę wyników ekonomicznych. W artykule przedstawiono model wyceny efektów ekonomiczno-społecznych inwestycji w infrastrukturę transportu drogowego na przykładzie projektu budowy obwodnicy Olsztyna. Analizę efektów oparto na założeniach metodyki CBA (cost and benefit analysis) wykorzystywanej do ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Opracowana metodyka umożliwia bardziej dokładną wycenę uzyskanych efektów z planowanych inwestycji a jednocześnie stanowić może narzędzie usprawniające proces decyzyjny.

pub/13_2_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozłowski, Waldemar. "A Model Valuation of Economic and Social Effects - a Case Study of the Olsztyn Ring Road Construction." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 93-103.
APA (2014). A Model Valuation of Economic and Social Effects - a Case Study of the Olsztyn Ring Road Construction. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 93-103
ISO 690 KOZłOWSKI, Waldemar. A Model Valuation of Economic and Social Effects - a Case Study of the Olsztyn Ring Road Construction. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 93-103.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-93.html