SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 135-146

Agnieszka Parlińska, Grażyna Rembielak

PORóWNANIE METOD ZMNIEJSZANIA I ZAPOBIEGANIA OTYłOśCI WśRóD DZIECI W WIELKIEJ BRYTANII I POLSCE

słowa kluczowe: Dzieci, Młodzież, Zdrowie publiczne
abstrakt:

W ostatniej dekadzie otyłość zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży stała się zasadniczym problem zdrowia publicznego na całym świecie. Zostało to potwierdzone przez różne organizacje i instytucje na całym świecie na poziomach krajowym i regionalnym. Wśród tych instytucji można wyróżnić, na przykład: Światową Organizację Zdrowia, Komisję Unii Europejskiej, rządy krajowe, państwowe służby zdrowia i inne instytucje pozarządowe, a także media. Artykuł skupia się na dwóch studiach przypadku na temat działań mających zmniejszać oraz zapobiegać otyłości wśród dzieci na przykładzie dwóch wybranych krajów europejskich: Wielkiej Brytanii i Polski. Dane do analizy uzyskano z różnych źródeł: literatury przedmiotu, doniesień Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Narodowego Obserwatorium Otyłości (National Health Service - NHS), British Broadcasting Corporation (BBC), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Wyniki podkreślają znaczenie zrozumienia obecnej sytuacji w zakresie otyłości i przyszłych trendów tego problemu. W artykule podkreślono, że inwestycje w programy i działania, aby walczyć i zapobiegać otyłości wśród dzieci, przyniosą korzyści dla poszczególnych państw i społeczeństw zarówno z indywidualnego punktu widzenia, jak i całego świata.

pub/13_4_135.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parlińska, Agnieszka, and Grażyna Rembielak. "Comparison of Approaches to Reduce and Prevent from Children Obesity Within the Context of UK and Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 135-146.
APA (2014). Comparison of Approaches to Reduce and Prevent from Children Obesity Within the Context of UK and Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 135-146
ISO 690 PARLIńSKA, Agnieszka, REMBIELAK, Grażyna. Comparison of Approaches to Reduce and Prevent from Children Obesity Within the Context of UK and Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 135-146.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-135.html