SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 157-167

Alicja Stolarska

POPYT POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OWOCE SZANSą ROZWOJU KRAJOWEJ PRODUKCJI SADOWNICZEJ

słowa kluczowe: Dzieci, Młodzież, Zdrowie publiczneHandel zagraniczny, Handel artykułami żywnościowymi, Produkty żywnościoweGospodarstwa domowe, Produkcja owoców, Popyt
abstrakt:

Podstawowy materiał badawczy stanowiły niepublikowane dane empiryczne, pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005-2012. Badano zmiany popytu na owoce i ich przetwory w Polsce, z wyłączeniem cytrusów i bananów, gdyż nie pochodzą one z krajowej produkcji sadowniczej. Badaniom poddano zarówno zmiany poziomu konsumpcji owoców i przetworów owocowych w gospodarstwach domowych, jak również struktury spożywanych gatunków. W celu wskazania podstawowych, ekonomicznych czynników mogących wpływać na kształtowanie się badanego popytu, scharakteryzowano zmiany poziomu dochodów ludności oraz ogólną strukturę konsumpcji, gdzie owoce nie są dobrem podstawowym. Stanowią one znikomy odsetek w strukturze konsumpcji, a przy niskich dochodach wydatki na nie mogą być ograniczane. Kolejnym ważnym czynnikiem kreującym wielkość spożycia owoców są ich ceny, które wpływały na okresowe zmiany popytu na poszczególne gatunki. Zmiany cen wynikały częściowo z wahań wielkości krajowej produkcji w znacznym stopniu uzależnionej od czynników atmosferycznych. Zmiany popytu przedstawiono na tle owej produkcji, pokazując stopień jej dotychczasowego wykorzystania oraz możliwości zmian pod tym względem w przyszłości.

pub/13_4_157.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_157.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stolarska, Alicja. "Demand of Polish Households for Fruit as an Opportunity for the Development of Domestic Fruit Production." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 157-167.
APA (2014). Demand of Polish Households for Fruit as an Opportunity for the Development of Domestic Fruit Production. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 157-167
ISO 690 STOLARSKA, Alicja. Demand of Polish Households for Fruit as an Opportunity for the Development of Domestic Fruit Production. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 157-167.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-157.html