SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 169-179

Joanna Szwacka-Mokrzycka, Rasim Abutalibov

KREOWANIE WIZERUNKU UCZELNI

słowa kluczowe: Wizerunek przedsiębiorstwa, Szkolnictwo wyższe, Promocja, Marketing w programach nauczania, Reklama
abstrakt:

Celem głównym opracowania jest przedstawienie wpływu programu wymiany studenckiej Erasmus na budowanie wizerunku uczelni. W pierwszej części opracowania zostały opisane formy promocji najczęściej stosowane przez szkołę wyższą, czyli reklama, sponsoring, sprzedaż osobista, promocja internetowa oraz marketing doznań. Wpływ programu Erasmus na budowanie wizerunku uczelni przedstawiono na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaprezentowano historię, atuty a także potencjał promocyjny SGGW. Ponadto zbadano opinie stypendystów biorących udział w programie Erasmus na temat znajomości i skuteczności zastosowanych form promocyjnych.

pub/13_4_169.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_169.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szwacka-Mokrzycka, Joanna, and Rasim Abutalibov. "Creating the Image of the University." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 169-179.
APA (2014). Creating the Image of the University. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 169-179
ISO 690 SZWACKA-MOKRZYCKA, Joanna, ABUTALIBOV, Rasim. Creating the Image of the University. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 169-179.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-169.html