SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 55-65

Lidia Danik

POSTRZEGANIE WSPółPRACY A ZAUFANIE WE WSPółPRACY MIęDZYNARODOWEJ : BADANIE WSPółPRACY POLSKICH EKSPORTERóW I IMPORTERóW Z PARTNERAMI Z CHIN I NIEMIEC

słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Rozwój regionalny, GminaPrzemysł spożywczy, Syntetyczny miernik, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwaWspółpraca międzynarodowa, Eksport, Import, Zaufanie
abstrakt:

Zaufanie jest podstawowym mechanizmem koordynującym relacje między przedsiębiorstwami, podczas gdy jego brak uznaje się za barierę współpracy. Budowanie zaufania we współpracy międzynarodowej może być trudne ze względu na różnice kulturowe między partnerami. Artykuł prezentuje wyniki badania 278 polskich eksporterów i importerów współpracujących z partnerami z Chin i Niemiec. Badanie wykazało, że ogólne postrzeganie współpracy z partnerami z danego kraju wpływa na poziom zaufania podczas współpracy z konkretnym partnerem pochodzącym z tego kraju. Zależność ta jest najsłabsza w przypadku, gdy zaufanie pojawia się dopiero po rozpoczęciu współpracy.

pub/13_4_55.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danik, Lidia. "Perception of Cooperation and Trust in International Cooperation : a Study on Polish Exporters and Importers Cooperation with Partners from China and Germany." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 55-65.
APA (2014). Perception of Cooperation and Trust in International Cooperation : a Study on Polish Exporters and Importers Cooperation with Partners from China and Germany. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 55-65
ISO 690 DANIK, Lidia. Perception of Cooperation and Trust in International Cooperation : a Study on Polish Exporters and Importers Cooperation with Partners from China and Germany. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 55-65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-55.html