SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 67-78

Aneta Jarosz-Angowska, Marek Angowski

ZNACZENIE SEKTORA MŚP WOJEWóDZTW POLSKI WSCHODNIEJ

słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Rozwój przedsiębiorstwa, Analiza danych statystycznych
abstrakt:

Celem pracy jest analiza rozwoju sektora MŚP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionów należących do Polski Wschodniej. Okres analizy obejmuje lata 2001-2011. W okresie tym można odnotować wzrost liczebności aktywnych MŚP we wszystkich województwach. Jednakże wskaźnik gęstości MŚP w województwach wschodnich jest bardzo niski w porównaniu z pozostałymi regionami. Korzystny wydaje się większy udział zatrudnienia w MŚP w całkowitym zatrudnieniu w regionach wschodnich, podobne tendencje występują w przypadku dochodów, co jest jednak spowodowane słabą aktywnością dużych korporacji w tych województwach. Należy ocenić pozytywnie zwiększenie wydatków poniesionych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach wschodnich, co może skutkować wzrostem działalności MŚP w przyszłości i w rezultacie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej.

pub/13_4_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jarosz-Angowska, Aneta, and Marek Angowski. "The Importance of the Small and Medium-Sized Enterprise Sector of the Voivodeships of Eastern Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 67-78.
APA (2014). The Importance of the Small and Medium-Sized Enterprise Sector of the Voivodeships of Eastern Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 67-78
ISO 690 JAROSZ-ANGOWSKA, Aneta, ANGOWSKI, Marek. The Importance of the Small and Medium-Sized Enterprise Sector of the Voivodeships of Eastern Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 67-78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-67.html