SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (4) 2014 str. 91-101

Dorota Komorowska

ROZWóJ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I RYNKU żYWNOśCI EKOLOGICZNEJ W EUROPIE

słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Rozwój przedsiębiorstwa, Analiza danych statystycznychPrzemysł przetwórczy, Rolnictwo, Zróżnicowanie regionalne, Środki unijne, Wsparcie finansoweRolnictwo ekologiczne, Rynek żywności, Produkty ekologicz
abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie rozmiarów oraz tempa rozwoju produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej w Europie. Największe powierzchnie użytków rolnych zagospodarowanych pod uprawy ekologiczne są w tych krajach, w których rynek żywności ekologicznej jest największy, czyli w zamożnych krajach Europy Zachodniej. Jednak pokrycie zapotrzebowania na produkty ekologiczne z własnej produkcji w tych krajach nie jest możliwe i opiera się w znacznym stopniu na imporcie, w tym także z Polski. Z tego też względu produkcja ekologiczna w Polsce w szybkim tempie rozwija się, co jest szansą rozwoju dla wielu gospodarstw, zwłaszcza mniejszych obszarowo, oraz okazją do zagospodarowania nadwyżek siły roboczej tkwiących w polskim rolnictwie.

pub/13_4_91.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Komorowska, Dorota. "Development of Organic Production and Organic Food Market in Europe." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.4 (2014): 91-101.
APA (2014). Development of Organic Production and Organic Food Market in Europe. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (4), 91-101
ISO 690 KOMOROWSKA, Dorota. Development of Organic Production and Organic Food Market in Europe. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.4: 91-101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue4/abstract-91.html