SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 149-156

Joanna Szwacka-Mokrzycka

TENDENCJE ZMIAN ZACHOWAń KONSUMENCKICH : PRZEGLąD KONCEPCJI

słowa kluczowe: Rolnictwo, Grunty rolne, Renta gruntowaTeoria konsumpcji, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb, Potrzeby komunikacyjne
abstrakt:

Celem opracowania jest dokonanie przeglądu podejść do analizy uwarunkowań zachowań konsumenckich i określenie ich przydatności do prowadzenia analiz segmentacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rynek żywnościowy. Punktem wyjścia rozważań jest umiejscowienie zachowań konsumenckich w teorii konsumpcji z podkreśleniem wkładu innych dziedzin i dyscyplin naukowych w jej rozwój. Następnie dokonano przeglądu różnych klasyfikacji wykorzystywanych do opisu uwarunkowań zachowań konsumenckich. Przedstawiono ponadto typologie konsumentów i ich znaczenie w procesie segmentacji. Ostatnia część opracowania została poświęcona metodom oceny poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych.

pub/14_3_149.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szwacka-Mokrzycka, Joanna. "Trends in Consumer Behaviour Changes : Overview of Concepts." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 149-156.
APA (2015). Trends in Consumer Behaviour Changes : Overview of Concepts. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 149-156
ISO 690 SZWACKA-MOKRZYCKA, Joanna. Trends in Consumer Behaviour Changes : Overview of Concepts. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 149-156.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-149.html