SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 15-26

Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka

CHARAKTERYSTYKA KONSUMENTóW OLEJóW ROśLINNYCH W POLSCE W KONTEKśCIE ZAłOżEń ZRóWNOWAżONEJ KONSUMPCJI

słowa kluczowe: Badania marketingowe, Badania konsumenckie, Produkty żywnościoweObszary wiejskie, Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Konsumpcja żywnościKonsumpcja, Oleje roślinne, Wzorce konsumpcji
abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie zrównoważonej konsumpcji. W pracy skupiono się na przykładowym produkcie, jakim są oleje roślinne. Jednym z elementów zapewniających zrównoważoną konsumpcję jest wypracowanie odpowiednich wzorców konsumpcji. Jest to zagadnienie złożone, gdyż wymaga przekrojowych badań interdyscyplinarnych. Punktem wyjścia do ich stworzenia może być przeprowadzona w artykule charakterystyka profilów konsumentów olejów roślinnych w Polsce w kontekście założeń zrównoważonej konsumpcji. W jej opracowaniu wykorzystano wyniki ogólnopolskich badań ankietowych. Uzyskane wyniki mogą być przydatne także przy przygotowywaniu kampanii społecznych dotyczących tego zagadnienia.

pub/14_3_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Boczar, Paweł, and Lucyna Błażejczyk-Majka. "Characteristics of Vegetable Oil Consumers in Poland in a View of Sustainable Consumption Principles." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 15-26.
APA (2015). Characteristics of Vegetable Oil Consumers in Poland in a View of Sustainable Consumption Principles. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 15-26
ISO 690 BOCZAR, Paweł, BłAżEJCZYK-MAJKA, Lucyna. Characteristics of Vegetable Oil Consumers in Poland in a View of Sustainable Consumption Principles. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 15-26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-15.html