SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 27-38

Ewa Cieślik

UMOWY STOSOWANE W ROLNICTWIE KRAJóW ROZWIJAJąCYCH SIę : KONTRAKTOWANIE W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ

słowa kluczowe: Rolnictwo, Logistyka kontraktowa, Kraje rozwijające się
abstrakt:

Małorolni producenci w regionie Afryki Subsaharyjskiej mają szanse włączenie się do globalnych łańcuchów dostaw przez kontraktacje. Celami opracowania są: przedstawienie typologii kontraktowania w rolnictwie i charakterystyka umów kontraktowych stosowanych w Afryce Subsaharyjskiej. Artykuł jest syntezą literatury dotyczącej rolnictwa kontraktowego w Afryce Subsaharyjskiej i tworzy ramy koncepcyjne dla dalszych rozważań dotyczących kontraktowania na badanym obszarze. Opracowanie można traktować jako wprowadzenie do kompleksowego badania porównawczego różnych rodzajów kontraktowania w Afryce Subsaharyjskiej i systemów umów stosowanych w rolnictwie krajów rozwijających się.

pub/14_3_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cieślik, Ewa. "Arrangements in Developing Agricultural Markets : Contract Farming in Sub-Saharan Africa." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 27-38.
APA (2015). Arrangements in Developing Agricultural Markets : Contract Farming in Sub-Saharan Africa. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 27-38
ISO 690 CIEśLIK, Ewa. Arrangements in Developing Agricultural Markets : Contract Farming in Sub-Saharan Africa. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 27-38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-27.html