SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 49-61

Joanna Hernik, Zoran Tuntev

WYZNACZANIE INDEKSU TURYSTYCZNEJ KONKURENCYJNOśCI MIASTA NA PRZYKłADZIE MIAST ŚWINOUJśCIE I OHRID

słowa kluczowe: Rolnictwo, Logistyka kontraktowa, Kraje rozwijające sięRolnictwo zrównoważone, Produktywność ziemi, Zasoby naturalneKonkurencyjność, Turystyka, Funkcje miasta
abstrakt:

Konkurencyjność miasta ocenić można pod różnym kątem, w tym z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest określenie determinantów konkurencyjności turystycznej miast poprzez analizę elementów budujących ich pozycję w sektorze turystyki oraz zbudowanie wskaźnika, który pozwoli porównywać między sobą różne miejsca. Podjęty temat wydaje się być ważny, ponieważ miasta wpływają na funkcjonowanie i rozwój całych regionów. Poszukując determinantów konkurencyjności, trzeba założyć, że pewne czynniki wpłyną na konkurencyjność pozytywnie, podczas gdy inne będą ją ograniczać. Pierwsza grupa obejmuje na przykład usługi związane z zakwaterowaniem, a także takie zasoby, jak architektoniczne atrakcje miasta albo też charakter i dostępności infrastruktury transportowej. Konkurencyjność może być natomiast ograniczona przez zanieczyszczone środowisko naturalne i przestępczość.

pub/14_3_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hernik, Joanna, and Zoran Tuntev. "Determination of City Tourism Competitiveness Cumulative Index Based on a Case Study of Świnoujście and Ohrid." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 49-61.
APA (2015). Determination of City Tourism Competitiveness Cumulative Index Based on a Case Study of Świnoujście and Ohrid. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 49-61
ISO 690 HERNIK, Joanna, TUNTEV, Zoran. Determination of City Tourism Competitiveness Cumulative Index Based on a Case Study of Świnoujście and Ohrid. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 49-61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-49.html