SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (3) 2015 str. 5-14

Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Tuka

SAMOZAOPATRZENIE żYWNOśCIOWE A DOCHODY WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

słowa kluczowe: Badania marketingowe, Badania konsumenckie, Produkty żywnościoweObszary wiejskie, Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności
abstrakt:

Samozaopatrzenie żywnościowe to jedna z form zaspokajania potrzeb żywnościowych, która uzyskiwana jest z pominięciem rynku w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011 i 2012 w 1000 gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim wykazano, że skala samozaopatrzenia jest bardzo duża. Znaczna część gospodarstw domowych deklaruje spożycie świeżych owoców i warzyw oraz przetworów domowych wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym. Podstawowym celem artykułu jest ocena zjawiska samozaopatrzenia żywnościowego gospodarstw domowych położonych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanych przez nie dochodów. Na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań sformułowano hipotezę, iż wraz ze wzrostem dochodu w gospodarstwie domowym maleje znaczenie samozaopatrzenia żywnościowego w wiejskich gospodarstwach domowych.

pub/14_3_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt3/14_3_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biernat-Jarka, Agnieszka, and Paulina Tuka. "Food Self-Supply and Income of Rural Households." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.3 (2015): 5-14.
APA (2015). Food Self-Supply and Income of Rural Households. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (3), 5-14
ISO 690 BIERNAT-JARKA, Agnieszka, TUKA, Paulina. Food Self-Supply and Income of Rural Households. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.3: 5-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue3/abstract-5.html