SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 115-125

Janina Sawicka, Joanna Łagoda

PłEć A ZRóWNOWAżONY ROZWóJ GOSPODARCZY - RóWNOść SZANS KOBIET NA RYNKU PRACY

słowa kluczowe: Rozwój gospodarczy, Rynek pracy, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Wynagrodzenia
abstrakt:

Artykuł zawiera podstawowe kwestie polityki równości szans i równości płci. Dyskutuje się i ocenia ekonomiczny wymiar polityki równościowej. Dokonano oceny sytuacji kobiet na krajowym i europejskim rynku pracy. Przyczyny mniejszego udziału i zatrudnienia kobiet, jak i ich dyskryminacji na rynku pracy zostały omówione. Badania statystyczne potwierdzają, że zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej istnieją istotne różnice w poziomie płac (rozpiętość w wynagrodzeniu według płci). Zestawienie takich mierników jak GII, GEI i GPG wskazuje na wyraźny podział na grupy krajów: kraje rozwinięte (w tym głównie skandynawskie), gdzie różnice według płci nie występują lub są nieznaczne, grupa krajów z basenu Morza Śródziemnego, gdzie sytuacja kobiet jest bardziej wrażliwa na wpływ stereotypów i tradycyjnych wzorów, oraz słabiej rozwiniętych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie kobiety wciąż nie mają równych szans na rynku pracy.

pub/14_4_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Janina, and Joanna Łagoda. "Gender and Sustainability in the Economic Development - Equal Chances for Women At the Labour Market." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 115-125.
APA (2015). Gender and Sustainability in the Economic Development - Equal Chances for Women At the Labour Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 115-125
ISO 690 SAWICKA, Janina, ŁAGODA, Joanna. Gender and Sustainability in the Economic Development - Equal Chances for Women At the Labour Market. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 115-125.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-115.html