SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 127-138

Agnieszka Skala, Katarzyna Rostek

CHARAKTERYSTYKA GRUPY EKSPORTERóW NA PRZYKłADZIE WARSZAWSKICH PRODUCENTóW WYROBóW HIGH-TECH

słowa kluczowe: Rozwój gospodarczy, Rynek pracy, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, WynagrodzeniaPrzemysł wysokich technologii, Wysoka technika, Eksport, Przedsiębiorczość
abstrakt:

Celem prezentowanych badań było wyselekcjonowanie i opisanie przedstawicieli warszawskich producentów high-tech (HT) oraz zidentyfikowanie ich wewnętrznej podgrupy o największym potencjale rynkowym. Na podstawie wyników badań wskazano eksporterów wyrobów HT (HTME) jako najbardziej obiecującą podgrupę w zakresie zdefiniowanego celu. W artykule zamieszczono szczegółową jej charakterystykę oraz określono jej specyfikę na tle wszystkich HT. Firmy te dominują zarówno pod względem obowiązującej formy prawnej, jak i liczby osób zatrudnionych. Istotne jest, że znacznie częściej i w większym zakresie współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi, a w swojej ocenie są innowacyjne. Wstępna hipoteza, że eksporterzy produktów HT są elitą wśród producentów HT, została potwierdzona w toku prowadzonych badań.

pub/14_4_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skala, Agnieszka, and Katarzyna Rostek. "The Characteristics of Exporters Among High-Technology Manufacturers Based in Warsaw." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 127-138.
APA (2015). The Characteristics of Exporters Among High-Technology Manufacturers Based in Warsaw. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 127-138
ISO 690 SKALA, Agnieszka, ROSTEK, Katarzyna. The Characteristics of Exporters Among High-Technology Manufacturers Based in Warsaw. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 127-138.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-127.html