SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 13-23

Etibar Hüseynli, Nərmin Balayeva, Rübabə Şirinova, Aygün Əsgərova

ADAPTACJA I WDROżENIE IFRS W AZERBEJDżANIE

słowa kluczowe: Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Krajowa standaryzacja rachunkowości
abstrakt:

Celem opracowania jest zaprezentowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), których zasady od 2008 roku obowiązują przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Azerbejdżanie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wdrożenie tych standardów przyczyniło się znacząco do zwiększenia przejrzystości i efektywności sprawozdań finansowych. W artykule autorzy starali się określić, czy istnieją bodźce dla przedsiębiorstw i banków w Azerbejdżanie do wdrożenia standardów. Z badań wynika, że wdrożenie zasad IFRS jest pomocne w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, a także ma pozytywne efekty ekonomiczne.

pub/14_4_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hüseynli, Etibar, et al. "IFRS Adoption and its Implementations in Azerbaijan." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 13-23.
APA (2015). IFRS Adoption and its Implementations in Azerbaijan. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 13-23
ISO 690 HüSEYNLI, Etibar, et al. IFRS Adoption and its Implementations in Azerbaijan. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 13-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-13.html