SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 25-36

Ewa Ferens

OCENA REGIONALNEJ KONWERGENCJI WYNAGRODZEń W POLSCE

słowa kluczowe: Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Krajowa standaryzacja rachunkowościKonwergencja regionalna, Zróżnicowanie płac, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Płace nominalne
abstrakt:

W artykule dokonano analizy regionalnego zróżnicowania nominalnych wynagrodzeń w sekcji A Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) oraz w całej gospodarce w Polsce w latach 2005-2013, a następnie zbadano, czy zachodzi proces konwergencji, ewentualnie dywergencji, w tym zakresie. Wyniki wykazały, że mimo stopniowego wzrostu poziomu wynagrodzeń we wszystkich województwach, ich poziom między regionami nie wyrównuje się. W przypadku wynagrodzeń w sekcji A stwierdzono niewielką β-konwergencję.

pub/14_4_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ferens, Ewa. "Evaluation of Regional Wage Convergence in Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 25-36.
APA (2015). Evaluation of Regional Wage Convergence in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 25-36
ISO 690 FERENS, Ewa. Evaluation of Regional Wage Convergence in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 25-36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-25.html