SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 49-59

Wioletta Knapik, Jacek Puchała, Paweł Malicki

EKONOMICZNO-SPOłECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNYCH FORM PRZETWóRSTWA JABłEK

słowa kluczowe: Rolnictwo ekologiczne, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Innowacyjność
abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę przetwarzania jabłek za pomocą metody naturalnej fermentacji mlekowej. Wytwarzany w ten sposób produkt, jakim jest jabłko kiszone, stanowi jedną z alternatyw w zakresie zagospodarowania nadwyżki jabłek na rynku poprzez ich przetwórstwo. Kwestią kluczową dla sukcesu innowacyjnego produktu na rynku jest jego akceptacja przez konsumentów. W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące oceny jabłka kiszonego. Wyniki badań wskazują, że respondenci akceptują nowy produkt i jego szanse na zaistnienie na polskim rynku spożywczym.

pub/14_4_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Knapik, Wioletta, et al. "Socio-Economic Conditions of Innovative Forms of Apple Processing." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 49-59.
APA (2015). Socio-Economic Conditions of Innovative Forms of Apple Processing. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 49-59
ISO 690 KNAPIK, Wioletta, PUCHAłA, Jacek, MALICKI, Paweł. Socio-Economic Conditions of Innovative Forms of Apple Processing. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 49-59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-49.html