SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 5-12

Odiljon Abdurazzakov

ROLA MECHANIZMU TRANSFERU TECHNOLOGII W STYMULOWANIU INNOWACJI

słowa kluczowe: Ubóstwo, Obszary wiejskie, Wskaźniki ubóstwaObszary wiejskie, Alokacja kapitału, Środki unijne, Rozwój obszarów wiejskichInnowacje, Transfer technologii, Wspieranie przedsiębiorczości
abstrakt:

Innowacje przyciągają uwagę wielu społeczeństw z powodu znaczącego wpływu na efektywność i jakość życia. Wysiłek wielu państw aby zachęcić do innowacji sprawił, że zyskały one impet w ostatnich dekadach. Aby poprawić zdolność absorpcji innowacji i zapewnić społeczeństwu maksimum korzyści z badań uczelni, ważne jest, żeby transfer wiedzy przez nie generowany do przemysłu odbywał się przez komercjalizację badań. W artykule omówiono mechanizm transferu technologii, który wspomaga komercjalizację badań uniwersytetów i instytutów badawczych poprzez nadanie im formy, która byłaby użyteczna dla podmiotów poszukujących innowacyjnych technologii, takich jak: małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia start-up i rząd. W artykule analizuje się efektywność transferu technologii w stymulującą innowację, jak również finansowe warunki wspomagające przedsiębiorczość bazującą na innowacjach.

pub/14_4_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Abdurazzakov, Odiljon. "Role of Technology Transfer Mechanisms in Stimulating Innovation." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 5-12.
APA (2015). Role of Technology Transfer Mechanisms in Stimulating Innovation. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 5-12
ISO 690 ABDURAZZAKOV, Odiljon. Role of Technology Transfer Mechanisms in Stimulating Innovation. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 5-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-5.html