SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 61-70

Marzena Lemanowicz

INNOWACJE W TEORII EKONOMII I ROZWOJU MYśLI EKONOMICZNEJ

słowa kluczowe: Rolnictwo ekologiczne, Przetwórstwo owocowo-warzywne, InnowacyjnośćTeoria ekonomii, Wzrost gospodarczy, Innowacje, Przegląd literatury
abstrakt:

W artykule przedstawiono teorię innowacji występującą w dorobku nauk ekonomicznych. Dokonano przeglądu literatury ekonomicznej pod kątem znaczenia innowacji w różnych nurtach ekonomicznych. Rozważania rozpoczęto od analizy poglądów przedstawicieli nurtu ekonomii klasycznej, m.in. Adama Smitha, Davida Ricardo czy Jean-Baptiste'a Say'a, aż po czasy współczesne, czyli nurt gospodarki opartej na wiedzy. Analizując dorobek myśli ekonomicznej, wykazano wzrost znaczenia innowacji, działalności badawczej, nauki dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

pub/14_4_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lemanowicz, Marzena. "Innovation in Economic Theory and the Development of Economic Thought." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 61-70.
APA (2015). Innovation in Economic Theory and the Development of Economic Thought. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 61-70
ISO 690 LEMANOWICZ, Marzena. Innovation in Economic Theory and the Development of Economic Thought. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 61-70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-61.html