SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 71-82

Janusz Myszczyszyn

CłO WYCHOWAWCZE JAKO ISTOTNY ELEMENT TWORZENIA WOLNEJ WYMIANY HANDLOWEJ

słowa kluczowe: Rolnictwo ekologiczne, Przetwórstwo owocowo-warzywne, InnowacyjnośćTeoria ekonomii, Wzrost gospodarczy, Innowacje, Przegląd literaturyWymiana handlowa, Cła, Polityka gospodarcza, Analiza danych statystycznych, Modele ekonomiczne
abstrakt:

W publikacji autor, wykorzystując model ekonomiczny i analizę danych statystycznych, ocenia zasadność stosowania polityki protekcjonizmu ze szczególnym uwzględnieniem cła wychowawczego. Zgodnie ze stadiami rozwoju Friedricha Lista wskazuje, że cło wychowawcze może być postrzegane jako jeden z etapów polityki gospodarczej, którego ostatecznym celem jest zwiększenie konkurencyjności na rodzimym rynku i w rezultacie włączenie się w wir wolnego handlu. Choć w krótkim okresie ekonomiczne i społeczne koszty wprowadzenia ceł mogą być duże, to praktycznie wszystkie państwa orędownicy wolnego handlu łącznie z Wielką Brytanią, promując swój przemysł, prowadziły w początkowym etapie budowy ładu kapitalistycznego politykę wysokich stawek ceł, co w końcu doprowadziło do zmiany układu kosztów komparatywnych.

pub/14_4_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Myszczyszyn, Janusz. "Educational Customs Duties as a Crucial Element to Create Free Trade." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 71-82.
APA (2015). Educational Customs Duties as a Crucial Element to Create Free Trade. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 71-82
ISO 690 MYSZCZYSZYN, Janusz. Educational Customs Duties as a Crucial Element to Create Free Trade. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 71-82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-71.html