SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 14 (4) 2015 str. 93-102

Maria Parlińska, Maryna Panchenko

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA CYPRZE

słowa kluczowe: Rodzaje działalności gospodarczej, Finansowanie rolnictwa, Modernizacja rolnictwa, Analiza regresji, Pozarolnicza działalność gospodarczaPolityka transportowa, Transport morski, Transport lotniczy, Autostrady
abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie oraz ocena warunków ekonomicznych i priorytetów politycznych polityki transportowej Cypru. Omawiane są główne aspekty transportu na Cyprze i pozycja regionu w porównaniu do innych krajów UE. Wskazano silne i słabe strony systemu transportowego w kraju i wyszczególniono zasady dla przyszłych interwencji. Podano zalecenia w odniesieniu do ogólnej polityki transportowej kraju.

pub/14_4_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parlińska, Maria, and Maryna Panchenko. "The Importance of Transport System Development in Cyprus." Acta Sci.Pol. Oeconomia 14.4 (2015): 93-102.
APA (2015). The Importance of Transport System Development in Cyprus. Acta Sci.Pol. Oeconomia 14 (4), 93-102
ISO 690 PARLIńSKA, Maria, PANCHENKO, Maryna. The Importance of Transport System Development in Cyprus. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2015, 14.4: 93-102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume14/issue4/abstract-93.html