SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 123-132

Magdalena Sobocińska

PRZESłANKI I MOżLIWOśCI ZASTOSOWANIA SEMIOTYKI W MARKETINGU

słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Przemysł spożywczy, Stopa zwrotu akcji, Portfel akcjiRynek żywności, Konkurencyjność, Analiza rynkuMarketing, Kultura, Semiotyka
abstrakt:

Na zastosowania semiotyki w marketingu należy patrzeć przez pryzmat jego wieloparadygmatyczności i rozwoju badań jakościowych. Istota semiotyki polega na tym, że badany jest kontekst, w którym odbywa się konsumpcja. W badaniach semiotycznych odchodzi się od deklaracji respondentów i rozpoznaje się kierunki zmian zachowań nabywców oraz kształtujące się nowe postawy konsumentów. Szczególną rolę w badaniach semiotycznych pełnią teksty kultury, w tym także kultury masowej. Badania semiotyczne znajdują zastosowania w procesach kształtowania portfolio marek, w budowie strategii pozycjonowania marek, w "branding" kulturowym oraz w tworzeniu przekazów marketingowych, a także służą pozyskiwaniu "insight" kulturowych. W celu zmniejszania niepewności interpretacyjnej istnieje potrzeba stosowania triangulacji analiz semiotycznych z klasycznymi badaniami jakościowymi i ilościowymi.

pub/15_1_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobocińska, Magdalena. "Premises and Potential for the Application of Semiotics in Marketing Research." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 123-132.
APA (2016). Premises and Potential for the Application of Semiotics in Marketing Research. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 123-132
ISO 690 SOBOCIńSKA, Magdalena. Premises and Potential for the Application of Semiotics in Marketing Research. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 123-132.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-123.html