SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 145-152

Robert Wolny

OD E-KONSUMENTA DO E-PROSUMENTA - ZMIANY W POSTęPOWANIU NABYWCóW E-USłUG

słowa kluczowe: Produkcja mleka, Ceny, Dochody gospodarstw domowychKonsument, e-usługi, Metody badania jakości, Sprzedaż internetowa
abstrakt:

Rozwojowi rynku e-usług towarzyszy rozwój zjawiska prosumpcji. Możliwości techniczne, jakie obecnie daje sieć internetowa, sprzyjają zachowaniom prosumenckim. Konsumenci e-usług nie są już jednie biernymi beneficjentami oferty e-usługodawców, ale przejmują inicjatywę, współuczestniczą w tworzeniu i projektowaniu zindywidualizowanych e-usług. W artykule przedstawiono tematykę związaną z postępowaniem nabywców e-usług i zaprezentowano wyniki badań jakościowych w tym zakresie. Materiały empiryczne zebrano techniką obserwacji nieuczestniczącej, w 2015 roku, badając uczestników dyskusji na branżowych forach internetowych poświęconych e-usługom.

pub/15_1_145.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_145.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wolny, Robert. "From E-Consumer to E-Prosumer - Changes in Behaviour of E-Services' Purchasers." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 145-152.
APA (2016). From E-Consumer to E-Prosumer - Changes in Behaviour of E-Services' Purchasers. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 145-152
ISO 690 WOLNY, Robert. From E-Consumer to E-Prosumer - Changes in Behaviour of E-Services' Purchasers. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 145-152.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-145.html