SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 15-25

Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

WYNIKI INWESTYCYJNE POLSKICH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH I ICH PERSYSTENCJA

słowa kluczowe: Edukacja, Społeczna odpowiedzialność, Rozwój zrównoważonyMarketing, Rozwój zrównoważony, Rozwój produktuFundusze otwarte, Analiza inwestycyjna, Fundusze emerytalne
abstrakt:

Praca dotyczy oceny wyników inwestycyjnych osiąganych przez 14 funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku w latach 2000-2013. Do oceny wykorzystano współczynniki: Calmara, Omega, potencjał nadwyżkowej stopy zwrotu (UPR) oraz Sortino, biorąc pod uwagę różne okresy czasu (dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem lat). Persystencję osiąganych wyników zbadano, obliczając współczynnik korelacji rangowej Spearmana dla wspomnianych podokresów. Uzyskane wyniki wskazują na przypadkowość pozycji rankingowych zajmowanych przez fundusze emerytalne w kolejnych okresach. Prawie wszystkie współczynniki korelacji Spearmana okazały się statystycznie nieistotne.

pub/15_1_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Karpio, Andrzej, and Dorota Żebrowska-Suchodolska. "Polish Open-End Pension Funds Performance and its Persistance." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 15-25.
APA (2016). Polish Open-End Pension Funds Performance and its Persistance. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 15-25
ISO 690 KARPIO, Andrzej, ŻEBROWSKA-SUCHODOLSKA, Dorota. Polish Open-End Pension Funds Performance and its Persistance. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 15-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-15.html