SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 27-40

Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska

PORóWNANIE EUROPEJSKICH RYNKóW KAPITAłOWYCH

słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Kapitalizacja giełdowa spółek, Taksonomia
abstrakt:

Rozwój systemów finansowych w krajach post-komunistycznych skutkował powstaniem rynków kapitałowych. Celem artykułu jest porównanie poziomu rozwoju giełd kapitałowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi. W badaniach przeprowadzono analizę giełd zrzeszonych w Europejskiej Federacji FESE. Badania obejmują sytuację na giełdach europejskich w latach 2000-2011 ze szczególnym uwzględnieniem giełd funkcjonujących w krajach post-komunistycznych. Dane pochodzące z FESE zostały poddane jedno- i wielowymiarowej analizie. Ta ostania pozwoliła na zbudowanie syntetycznych mierników rozwoju oraz klasyfikację giełd do grup o zbliżonym poziomie rozwoju.

pub/15_1_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kompa, Krzysztof, and Dorota Witkowska. "Comparison of European Capital Markets." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 27-40.
APA (2016). Comparison of European Capital Markets. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 27-40
ISO 690 KOMPA, Krzysztof, WITKOWSKA, Dorota. Comparison of European Capital Markets. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 27-40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-27.html