SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 41-49

Sylwester Kozak

CZY NISKIE POZIOMY STóP PROCENTOWYCH OZNACZAJą MAłE DOCHODY BANKóW?

słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Kapitalizacja giełdowa spółek, TaksonomiaBanki, Stopa procentowa, Dochody
abstrakt:

Sektor bankowy w krajach o wysokorozwiniętych gospodarkach od blisko dekady funkcjonuje w środowisku stóp procentowych na niskich poziomach. Zjawisko to stopniowo przenosi się do polskiego sektora bankowego. Artykuł analizuje mechanizm ustalanie się stóp procentowych na niskich poziomach, a także efekty wpływu tego zjawiska na dochody banków w latach 2008-2014. W badaniach posłużono się danymi z banków centralnych wybranych krajów i Polski. Wyniki badań wskazują, że globalizacja, outsourcing znacznej części prac, wysoka stopa oszczędności i słaba presja inflacyjna stanowią ważniejsze przyczyny utrzymywania się środowiska stóp procentowych na niskich poziomach w wysokorozwiniętych gospodarkach. Niskie poziomy stóp oprocentowanych w tych krajach nie obniżyły jednak znacząco marży odsetkowej, a także ogólnej dochodowości banków. Podobne zachowania banków można zaobserwować w Polsce w okresie obniżania stóp procentowych zapoczątkowanego w IV kwartale 2012 roku.

pub/15_1_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Sylwester. "Do Low Interest Rates Mean Low Earnings for Banks?." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 41-49.
APA (2016). Do Low Interest Rates Mean Low Earnings for Banks?. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 41-49
ISO 690 KOZAK, Sylwester. Do Low Interest Rates Mean Low Earnings for Banks?. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 41-49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-41.html