SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 5-14

Paweł Brzustewicz

WYKORZYSTANIE METODY ECO-COMPASS W PROCESIE ROZWOJU PRODUKTU ZRóWNOWAżONEGO

słowa kluczowe: Edukacja, Społeczna odpowiedzialność, Rozwój zrównoważonyMarketing, Rozwój zrównoważony, Rozwój produktu
abstrakt:

W artykule podjęto rozważania nad problemem zastosowania metody Eco-compass w procesie rozwoju produktów zrównoważonych. Biorąc pod uwagę, że poruszane zagadnienia zostały do tej pory tylko częściowo opisane w literaturze, celem opracowania jest odpowiedź na trzy fundamentalne pytania z punktu widzenia rozwoju produktów zrównoważonych. Jak dostosować proces rozwoju nowego produktu do wyzwań związanych z rozwojem zrównoważonym? Jakie są możliwości i ograniczenia metody Eco-compass? W jaki sposób Eco-compass można wykorzystać do poprawy procesu rozwoju produktów zrównoważonych? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania wymagało między innymi wyjaśnienia pojęć produktu zrównoważonego i procesu jego rozwoju, zaprezentowania głównych zasad metody Eco-Compass oraz ukazania jej potencjału odnośnie poprawy ekoefektywności produktów.

pub/15_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brzustewicz, Paweł. "The Application of Eco-Compass Method in Sustainable Product Development." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 5-14.
APA (2016). The Application of Eco-Compass Method in Sustainable Product Development. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 5-14
ISO 690 BRZUSTEWICZ, Paweł. The Application of Eco-Compass Method in Sustainable Product Development. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 5-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-5.html