SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 51-63

Justyna Kufel

CYKLICZNOść MARż W PRZEMYśLE SPOżYWCZYM A TEORIE MICHAłA KALECKIEGO

słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, Kapitalizacja giełdowa spółek, TaksonomiaBanki, Stopa procentowa, DochodyMarża handlowa, Cykl koniunkturalny, Przemysł spożywczy
abstrakt:

Problem cykliczności marż zaliczany jest obecnie do jednego z głównych problemów makroekonomii, ponieważ założenie o antycykliczności marż jest kluczowe w wielu modelach neokeynesowskich. Celem artykułu było wykorzystanie teorii Kaleckiego w celu wyjaśnienia mechanizmu prowadzącego do antycyklicznego zachowania się marż w przemyśle spożywczym UE oraz Polski, do czego posłużył przegląd literatury i logiczne wnioskowanie. Ponadto, w odpowiedzi na najnowsze badania wskazujące na procykliczne marże w UE i USA, korzystając z metody regresji panelowej, sprawdzono, czy charakter cykliczności marż jest różny w przemyśle spożywczym w porównaniu do innych gałęzi przetwórstwa przemysłowego krajów Wspólnoty. Pokazano, że pomimo iż wytłumaczenie antycykliczności marż autorstwa Kaleckiego może być adekwatne dla przemysłu spożywczego krajów UE, nie jest ono już aktualne w odniesieniu do przemysłu przetwórczego tych krajów.

pub/15_1_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kufel, Justyna. "Cyclicality of Markups in the EU Food Industry and the Michał Kalecki Theory." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 51-63.
APA (2016). Cyclicality of Markups in the EU Food Industry and the Michał Kalecki Theory. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 51-63
ISO 690 KUFEL, Justyna. Cyclicality of Markups in the EU Food Industry and the Michał Kalecki Theory. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 51-63.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-51.html