SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 75-87

Benedykt Pepliński

CZYNNIKI WPłYWAJąCE NA ZMIANY POGłOWIA LOCH W POLSCE : ANALIZA REGIONALNA

słowa kluczowe: Metoda delficka, Konkurencja, Konkurencyjność, Oznaczenia geograficzneAnaliza regionalna, Rentowność, Gospodarstwa rolne
abstrakt:

Produkcja żywca wieprzowego w Polsce od 2008 roku znajduje się w głębokim kryzysie, czego wyrazem jest spadające pogłowie świń, a szczególnie loch. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na zmiany pogłowia loch w Polsce i w poszczególnych województwach. Badania przeprowadzono za lata 2001-2014 na podstawie wyników produkcyjnych wzorcowego gospodarstwa rolnego produkującego w cyklu półzamkniętym, które w 2011 roku sprzedało 3836 tuczników. Przeprowadzana analiza wykazała dużą korelację opłacalności produkcji tuczników i prosiąt na poziom pogłowia loch na koniec roku następnego. Zmiany pogłowia loch w poszczególnych województwach były w nieznacznym zakresie uzależnione od opłacalności produkcji tuczników i prosiąt. Dużą korelację odnotowano natomiast z przeciętnym pogłowiem macior w poszczególnych województwach i z ilością uzyskiwanych w ciągu roku prosiąt od jednaj maciory.

pub/15_1_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pepliński, Benedykt. "Factors Affecting Changes in the Population of Sows in Poland : Regional Analysis." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 75-87.
APA (2016). Factors Affecting Changes in the Population of Sows in Poland : Regional Analysis. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 75-87
ISO 690 PEPLIńSKI, Benedykt. Factors Affecting Changes in the Population of Sows in Poland : Regional Analysis. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 75-87.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-75.html