SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (1) 2016 str. 89-97

Paweł de Pourbaix

PROSUMENT XXI WIEKU - NOWE WYZWANIA DLA HANDLU I MARKETINGU

słowa kluczowe: Metoda delficka, Konkurencja, Konkurencyjność, Oznaczenia geograficzneAnaliza regionalna, Rentowność, Gospodarstwa rolneKonsument, Marketing, Handel
abstrakt:

Świat konsumpcji nieustannie się zmienia. Pojawiają się w nim coraz to nowe trendy. Jednym z nich jest zjawisko prosumpcji, która jest wyrazem dążeń konsumentów do wpływania na to, jakie kupują produkty. Zauważalny w tym zakresie trend rynkowy wymaga gruntownej zmiany sposobów komunikowania się producentów i sprzedawców z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Z punktu widzenia oferentów prosumenci są ważni, ponieważ są zarówno odzwierciedleniem rynku, jak i siłą kształtującą rynek. Prosumentom należącym do generacji C, która podlegała analizie w niniejszym artykule, należy poświęcić wiele uwagi, ponieważ ich myślenie i działanie na rynku sygnalizuje kierunek, w którym dana grupa może potencjalnie ewoluować.

pub/15_1_89.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pourbaix, Paweł de. "Prosumer of the XXI Century - New Challenges to Commerce and Marketing." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.1 (2016): 89-97.
APA (2016). Prosumer of the XXI Century - New Challenges to Commerce and Marketing. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (1), 89-97
ISO 690 POURBAIX, Paweł de. Prosumer of the XXI Century - New Challenges to Commerce and Marketing. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.1: 89-97.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue1/abstract-89.html