SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 103-112

Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk

WYKORZYSTANIE KOMUNIKACJI NIEFORMALNEJ PRZEZ PRZEDSIęBIORSTWA

słowa kluczowe: Konsument, Handel detaliczny, Dobra konsumpcyjne, Wyniki badańKomunikowanie marketingowe, Komunikowanie nieformalne, Zarządzanie
abstrakt:

W literaturze przedmiotu skupiano się do tej pory na procesie komunikacji nieformalnej z punktu widzenia głównie konsumenta. Skoro przedsiębiorstwo może stymulować, a także wykorzystywać komunikację nieformalną jako jeden z instrumentów komunikacji marketingowej, może być zatem również postrzegane jako nadawca i odbiorca w tym procesie. Powstaje zatem pytanie, czy i w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zarządzać procesem komunikacji nieformalnej w ramach swoich struktur? Celem artykułu jest zidentyfikowanie różnych sposobów wykorzystania komunikacji nieformalnej przez przedsiębiorstwa na podstawie literatury oraz badań własnych, jak również przedstawienie szans i zagrożeń związanych z zarządzaniem procesem komunikacji nieformalnej.

pub/15_2_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazurek, Grzegorz, and Jolanta Tkaczyk. "Informal Channels of Communication Used by Enterpises." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 103-112.
APA (2016). Informal Channels of Communication Used by Enterpises. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 103-112
ISO 690 MAZUREK, Grzegorz, TKACZYK, Jolanta. Informal Channels of Communication Used by Enterpises. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 103-112.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-103.html