SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 127-138

Joanna Rakowska

ZMIANY POZIOMU STAROśCI DEMOGRAFICZNEJ (LAU2) POLSKI W LATACH 1995-2014 W UJęCIU LOKALNYM

słowa kluczowe: Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia się ludności, Analiza danych statystycznych
abstrakt:

Celem artykułu jest statystyczna i przestrzenna analiza zmian poziomu starości w 2478 gminach (LAU2) w Polsce w latach 1995-2014. Wyniki wskazują, że średni udział ludności młodej spadł z 32,4 do 22,1%, a średni udział ludności starej wzrósł z 12,5 do 14,1%, powodując znaczny wzrost średniej wartości wskaźnika starości z 39 do 66 osób starych na 100 młodych. Udział ludności młodej zmalał we wszystkich gminach w Polsce, natomiast udział ludności starej wzrósł w 65% gmin. Jednak to wzrost udziału ludności starej miał silniejszy wpływ wzrost wskaźnika starości niż malejący udział ludności młodej. Proces starzenia był najbardziej intensywny na obszarze województw opolskiego i śląskiego, w południowo-wschodniej części Polski oraz w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. W pozostałych częściach kraju proces starzenia był zróżnicowany.

pub/15_2_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rakowska, Joanna. "Changes in Ageing of Communes (LAU2s) in Poland between 1995 and 2014." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 127-138.
APA (2016). Changes in Ageing of Communes (LAU2s) in Poland between 1995 and 2014. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 127-138
ISO 690 RAKOWSKA, Joanna. Changes in Ageing of Communes (LAU2s) in Poland between 1995 and 2014. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 127-138.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-127.html