SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 15-25

Jadwiga Bożek

PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ KRAJóW UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE 2010-2013

słowa kluczowe: Struktura agrarna, Klasyfikacja, Analiza danych statystycznych
abstrakt:

Celem pracy jest określenie skali, kierunków przemian oraz stopnia zróżnicowania struktury agrarnej krajów Unii Europejskiej w okresie 2010-2013. Badania przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu przedstawiających liczbę gospodarstw w grupach obszarowych użytków rolnych w poszczególnych krajach. W pracy przyjęto następujące grupy obszarowe gospodarstw: do 5 ha użytków rolnych, 5-20 ha, 20-50 ha, 50 i więcej ha. Posługując się wybranymi metodami statystycznej analizy struktur, porównano kierunek i tempo zmian badanej struktury w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie klasyfikacji rozmytej wyodrębniono cztery grupy krajów o zbliżonej strukturze oraz określono typy badanej struktury w krajach Unii Europejskiej w latach 2010 i 2013.

pub/15_2_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bożek, Jadwiga. "Transformation of Agrarian Structure of EU Countries Within the Period of 2010-2013." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 15-25.
APA (2016). Transformation of Agrarian Structure of EU Countries Within the Period of 2010-2013. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 15-25
ISO 690 BOżEK, Jadwiga. Transformation of Agrarian Structure of EU Countries Within the Period of 2010-2013. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 15-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-15.html