SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 163-172

Zygmunt Waśkowski

OCENA POTENCJAłU WYDARZEń SPORTOWYCH JAKO NARZęDZIA KREOWANIA WIZERUNKU MIAST I REGIONóW NA ARENIE MIęDZYNARODOWEJ

słowa kluczowe: Marketing sportowy, Impreza sportowa, Komunikowanie marketingowe
abstrakt:

Duże wydarzenia sportowe organizowane są między innymi z nadzieją na uzyskanie przez miasta, w których się odbywają, promocyjnego efektu i wzmocnienie wizerunku na arenie międzynarodowej. W niektórych miastach lub regionach takie imprezy organizowane są okazjonalnie, w innych odbywają się cyklicznie. Zarówno jedna, jak i druga strategia wykorzystania sportu dla celów wizerunkowych ma swoje zalety i wady. W artykule dokonano identyfikacji potencjalnych korzyści, jakie płyną z promocji destynacji poprzez sport w zależności od rodzaju imprezy. Uwzględniono przy tym zaproponowaną własną typologię wydarzeń sportowych.

pub/15_2_163.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_163.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waśkowski, Zygmunt. "Evaluating the Potential of Sports Events as Tools of Promotion for Cities and Regions on an International Scale." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 163-172.
APA (2016). Evaluating the Potential of Sports Events as Tools of Promotion for Cities and Regions on an International Scale. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 163-172
ISO 690 WAśKOWSKI, Zygmunt. Evaluating the Potential of Sports Events as Tools of Promotion for Cities and Regions on an International Scale. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 163-172.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-163.html