SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 173-185

Julia Wojciechowska-Solis, Anna Mazurek-Kusiak, Andrzej Soroka

WPłYW SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEń NA JAKOść OBSłUGI KLIENTóW HOTELOWYCH

słowa kluczowe: Marketing sportowy, Impreza sportowa, Komunikowanie marketingoweZachowania konsumenta, Konsument, Strategia obsługi klienta, Szkolenie pracowników
abstrakt:

Celem artykułu było wskazanie zmian, które dokonały się w jakości usług hotelarskich na przestrzeni ostatnich 10 lat na terenach wschodniej Polski. Starano się określić wpływ prowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania satysfakcją klienta na poziom zadowolenia odwiedzających hotele. Badania przeprowadzono w 50 hotelach wschodniej Polski metodą Servqual w latach 2004 i 2014. Wykazano, iż specjalistyczne szkolenia kadry hotelowej są niezbędnym wyznacznikiem poprawy jakości oraz konkurencyjności polskich hoteli. Dzięki szkoleniom wzrasta jakość obsługi klienta, zwłaszcza jakość funkcjonalna. Hotele zlokalizowane we wschodniej Polsce nadal muszą poprawiać swoją jakość, szczególnie w obszarach materialnych, wiarygodności i zaufania. Należy rozszerzać infrastrukturę towarzyszącą w hotelach, dostępność komunikacyjną obiektów, szybkość i niezawodność obsługi gości, zadbać o prawidłowe zarządzanie relacjami w łańcuchach dostaw usług oraz zapewnić gościom szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dane były analizowane za pomocą programu Statistica 10 PL i metody Servqual.

pub/15_2_173.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_173.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojciechowska-Solis, Julia, et al. "The Influence of Specialized Training on the Quality of Hotel Customers Service." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 173-185.
APA (2016). The Influence of Specialized Training on the Quality of Hotel Customers Service. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 173-185
ISO 690 WOJCIECHOWSKA-SOLIS, Julia, MAZUREK-KUSIAK, Anna, SOROKA, Andrzej. The Influence of Specialized Training on the Quality of Hotel Customers Service. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 173-185.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-173.html