SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 187-198

Romuald I. Zalewski, Eulalia Skawińska

W KIERUNKU ZRóWNOWAżONEGO SYSTEMU żYWNOśCIOWEGO

słowa kluczowe: Marketing sportowy, Impreza sportowa, Komunikowanie marketingoweZachowania konsumenta, Konsument, Strategia obsługi klienta, Szkolenie pracownikówBezpieczeństwo żywnościowe, Jakość, Konsumpcja zrównoważona, Żywność
abstrakt:

W publikacji dokonano, na podstawie analizy literatury, porównania kategorii "bezpieczeństwa zdrowotnego" z punktu widzenia nauk przyrodniczych i "bezpieczeństwa ekonomicznego żywności" oraz z perspektywy konsumenta i producenta. Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności są funkcją jej różnorodnych właściwości (mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych), które wpływają na ryzyko jej spożycia. Przedyskutowano różnice jego oceny przez konsumentów, producentów i nadzór nad rynkiem. Bezpieczeństwo ekonomiczne dla konsumenta i producenta określono jako mix składający się z dostępności, stabilności i korzyści w dłuższym okresie. Oba rodzaje bezpieczeństwa tworzą system żywnościowy w skali regionu, kraju, a nawet świata. Przedstawiono wpływ niektórych czynników zaburzających jego stabilność (straty i marnotrawstwo żywności w łańcuchu "od pola do stołu", zmiany klimatyczne i deficyt wody). Ich ograniczenie może doprowadzić w przyszłości do zrównoważonego systemu żywności. Przedstawiono zbiór oczekiwanych i możliwych działań zmierzających do zrównoważenia systemu w przyszłości.

pub/15_2_187.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_187.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalewski, Romuald I., and Eulalia Skawińska. "Towards Sustainable Food System." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 187-198.
APA (2016). Towards Sustainable Food System. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 187-198
ISO 690 ZALEWSKI, Romuald I., SKAWIńSKA, Eulalia. Towards Sustainable Food System. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 187-198.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-187.html