SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 27-36

Agnieszka Brelik

WALORYZACJA DóBR PUBLICZNYCH W OTOCZENIU GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH - PRóBA MODELOWANIA

słowa kluczowe: Struktura agrarna, Klasyfikacja, Analiza danych statystycznychDobra publiczne, Agroturystyka, Analiza danych statystycznych
abstrakt:

W pracy dokonano próby waloryzacji dóbr publicznych w otoczeniu badanych gospodarstw agroturystycznych Pomorza Zachodniego. Do tego celu posłużono się danymi z przeprowadzonych w 2012 roku badań ankietowych wśród 150 gospodarstw agroturystycznych (zmienne ekonomiczne). W pracy obliczono współczynniki dwóch modeli liniowych krokową metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Wszystkie analizy statystyczne oraz modelowanie wykonano w programie. Statistica wersja 12.

pub/15_2_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brelik, Agnieszka. "Valorization of Public Goods in the Environment of Agritourism Farms - an Attempt at Modeling." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 27-36.
APA (2016). Valorization of Public Goods in the Environment of Agritourism Farms - an Attempt at Modeling. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 27-36
ISO 690 BRELIK, Agnieszka. Valorization of Public Goods in the Environment of Agritourism Farms - an Attempt at Modeling. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 27-36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-27.html