SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 63-73

Jacek Kamiński

PARADYGMAT ZRóWNOWAżONEGO ROZWOJU W MARKETINGU

słowa kluczowe: Rolnictwo, Inwestycje, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)Marketing, Rozwój zrównoważony, Zrównoważony marketing
abstrakt:

W powszechnym odbiorze dominuje pogląd, że marketing i zrównoważony rozwój to pojęcia od siebie dość odległe, bowiem zgodnie z obowiązującym stereotypem zajmują one przeciwstawne krańce płaszczyzny konsumpcji. W artykule wykazano, że związek marketingu ze zrównoważonym rozwojem jest wyjątkowo silny. Wynika on z funkcji spełnianych przez marketing w gospodarce rynkowej polegających na kojarzeniu dóbr i potrzeb na rynku oraz aktywności w sferze kreowania i zaspokojenia pragnień konsumentów w celu osiągania przez nich satysfakcji. Koncepcją, która najpełniej odzwierciedla zainteresowanie marketingu zrównoważonym rozwojem, jest zrównoważony marketing (ang. sustainable marketing). Pomimo iż jest on w Polsce coraz bardziej popularny, brak jest do tej pory jego omówienia z punktu widzenia szerszego niż punkt widzenia przedsiębiorstwa. W artykule ukazano problematykę zrównoważonego marketingu z makromarketingowego punktu widzenia. Szczególny akcent położono na rolę, jaką odgrywa on z punktu widzenia przedefiniowania założeń tradycyjnej koncepcji marketingowej.

pub/15_2_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kamiński, Jacek. "Paradigm of Sustainable Development in Marketing." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 63-73.
APA (2016). Paradigm of Sustainable Development in Marketing. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 63-73
ISO 690 KAMIńSKI, Jacek. Paradigm of Sustainable Development in Marketing. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 63-73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-63.html