SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 15 (2) 2016 str. 75-85

Iwona Kowalczuk, Krystyna Gutkowska, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans

INNOWACYJNOść PRODUKTOWA I JEJ WPłYW NA PROZDROWOTNE ZNACZENIE żYWNOśCI W SEKTORZE USłUG GASTRONOMICZNYCH

słowa kluczowe: Rolnictwo, Inwestycje, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)Marketing, Rozwój zrównoważony, Zrównoważony marketingGastronomia, Żywność funkcjonalna, Innowacyjność
abstrakt:

Celem przeprowadzonego badania było poznanie opinii przedstawicieli branży gastronomicznej na temat innowacyjności produktowej sektora, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prozdrowotnych. Badanie jakościowe dotyczące tej problematyki przeprowadzono metodą pogłębionego wywiadu indywidualnego z właścicielami lub managerami placówek gastronomicznych. Stwierdzono, że w gastronomii podejmowane są działania (związane z produktem i technologią wytwarzania) zwiększające pozytywny wpływ oferty na zdrowie klientów, jednak ich skala nie jest duża. Odnotowano, iż zarówno personel kuchenny, jak i obsługa kelnerska są mało zainteresowani wprowadzaniem i propagowaniem innowacji. Na podstawie przeprowadzonych badań sądzić można, że istnieje duży potencjał rynku gastronomicznego w propagowaniu prozdrowotnych produktów, ale warunkiem jego wykorzystania jest szeroka edukacja branży w tym zakresie.

pub/15_2_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalczuk, Iwona, et al. "Product Innovativeness and Its Impact on Health Related Importance of Food in the Catering Business." Acta Sci.Pol. Oeconomia 15.2 (2016): 75-85.
APA (2016). Product Innovativeness and Its Impact on Health Related Importance of Food in the Catering Business. Acta Sci.Pol. Oeconomia 15 (2), 75-85
ISO 690 KOWALCZUK, Iwona, et al. Product Innovativeness and Its Impact on Health Related Importance of Food in the Catering Business. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2016, 15.2: 75-85.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume15/issue2/abstract-75.html