SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 109-116

Marlena Piekut

Warsaw University of Technology

MŁODZI KONTRA STARSI – DETERMINANTY KONSUMPCJI

słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, konsument, determinanty konsumpcji, seniorzy, Polska
abstrakt:
Wiek domowników jest ważnym czynnikiem decydującym o wydatkach. Celem niniejszego opracowania
jest określenie struktury wydatków, a także wskazanie na hierarchię czynników determinujących konsumpcję
w polskich gospodarstwach domowych. Materiał badawczy stanowiły niepublikowane, indywidualne dane
z badania budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 rok. Metodą badawczą
była analiza korelacji kanonicznej. Najważniejszymi determinantami wydatków okazały się dochód
rozporządzalny na osobę i wielkość gospodarstwa domowego. Pomimo przemian zachodzących w ostatnich
latach aspekt finansowy nadal odgrywa decydującą rolę w wydatkach konsumentów, w szczególności
w wydatkach na usługi. Badanie uwarunkowań konsumpcji w różnych grupach wiekowych prowadzi do
lepszego zrozumienia sytuacji zachowań konsumentów i tym samym zapewnienia dobrej jakości życia dla
osób w różnym wieku.
pub/16_2_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piekut, Marlena. "YOUTH VERSUS OLD AGE – CONSUMPTION DETERMINANTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 109-116.
APA (2017). YOUTH VERSUS OLD AGE – CONSUMPTION DETERMINANTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 109-116
ISO 690 PIEKUT, Marlena. YOUTH VERSUS OLD AGE – CONSUMPTION DETERMINANTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 109-116.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-109.html