SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 127-134

Bazhan Turebekova

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

PRZEMIANY NA RYNKU ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM W KAZACHSTANIE

słowa kluczowe: przemiany na rynku, polityka rolna, efektywność, rynek rolno-żywnościowy
abstrakt:
Praca koncentruje się na przemianach na rynku żywności oraz doświadczeniach Kazachstanu w rozwoju
rolnictwa. Przedstawiono teoretyczne aspekty przemian na rynku przemysłu spożywczego, ze szczególnym
uwzględnieniem rynku rolno-żywnościowego. Przedstawiono przykłady doświadczeń Kazachstanu w rozwoju
sektora rolno-spożywczego. Wykorzystano dane z Krajowego Komitetu Statystyki. Analiza wykazała
potrzebę dalszego rozwoju kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw żywności w celu zwiększenia konkurencyjności
na rynku globalnym. Kroki w tym kierunku zostały już podjęte przez politykę rolną Kazachstanu.
Zaleca się jednak, aby rząd wspierał różne kwestie, w tym poprawę jakości produktów i tworzenie marek
krajowych, rozwój infrastruktury, stworzenie warunków do poprawy wsparcia technicznego produkcji rolnej.
Rolnictwo jako główna działalność ludności wiejskiej wymaga wsparcia. W tym celu należy wykorzystywać
wskaźniki efektywności w odniesieniu do rynku rolno-żywnościowego.
pub/16_2_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Turebekova, Bazhan. "PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 127-134.
APA (2017). PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 127-134
ISO 690 TUREBEKOVA, Bazhan. PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 127-134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-127.html