SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 45-53

Iwona Foryś, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska

University of Szczecin

FUNDUSZE INWESTYCYJNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

słowa kluczowe: fundusze rynku nieruchomości, inwestycje, rynek kapitałowy
abstrakt:
Fundusze inwestujące na polskim rynku nieruchomości funkcjonują od 2004 roku, a ich historia obejmuje
zarówno okres hossy na rynku nieruchomości (lata 2006–2008), jak i bessy (lata 2009–2014). Pierwsze
fundusze zamknięte powstawały w 2004 roku i z założenia miały być zakończone po ośmiu latach, ale ich
wyniki nie zagwarantowały oczekiwanego zwrotu dla inwestorów. Celem badania jest ocena funkcjonowania
polskich funduszy inwestycyjnych działających na młodym, dziesięcioletnim rynku w kontekście doświadczeń
rynków z długą historią działania funduszy inwestujących w nieruchomości. W artykule przeprowadzono
analizę przyczynowo-skutkową wpływu czynników makroekonomicznych na wyniki funduszy oraz
czynników behawioralnych powodujących małe zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości z udziałem
funduszy inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości.
pub/16_2_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Foryś, Iwona, and Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska. "POLISH REAL ESTATE FUNDS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 45-53.
APA (2017). POLISH REAL ESTATE FUNDS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 45-53
ISO 690 FORYś, Iwona, TARCZYńSKA-ŁUNIEWSKA, Małgorzata. POLISH REAL ESTATE FUNDS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 45-53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-45.html