SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 5-12

Jerzy Bieńkowski, Ewa Dworecka-Wąż, Radosław Dąbrowicz, Małgorzata Holka, Janusz Jankowiak

Institute for Agricultural and Forest Environment – Polish Academy of Sciences

ŚLAD WĘGLOWY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

słowa kluczowe: ślad węglowy, emisje GHG, zmiany klimatu, przemysł spożywczy, transport, wskaźniki intensywności emisji
abstrakt:
Plany mitygacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w sektorze rolno-spożywczym powinny obejmować
poza produkcją surowców rolniczych również przemysł przetwórczy żywności. Celem badań było wyznaczenie
śladu węglowego przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego oraz przeprowadzenie analizy wskaźnikowej
intensywności emisji GHG. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie zaliczanym do grupy MŚP,
położonym w województwie wielkopolskim, wykorzystującym w produkcji głównie surowiec wieprzowy (ponad 81,0%). Wyniki badań wskazują, że największe emisje GHG były związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz paliw w transporcie produktów. Oszacowano wartości kilku wskaźników
intensywności emisji. Podstawowy wskaźnik emisji GHG odniesiony do jednostki produktu wynosił 519 g
CO2 ekw. na 1 kg. Analiza śladu węglowego może być ważnym instrumentem zarządzania emisjami GHG
na poziomie przedsiębiorstwa oraz może także służyć ocenie realizacji planów niskoemisyjnej gospodarki w
sektorze przetwórstwa mięsa.
pub/16_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bieńkowski, Jerzy, et al. "THE CARBON FOOTPRINT OF A MEAT PROCESSING COMPANY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 5-12.
APA (2017). THE CARBON FOOTPRINT OF A MEAT PROCESSING COMPANY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 5-12
ISO 690 BIEńKOWSKI, Jerzy, et al. THE CARBON FOOTPRINT OF A MEAT PROCESSING COMPANY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 5-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-5.html