SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 65-75

Małgorzata Juchniewicz

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

LUKA KONKURENCYJNOŚCI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI W POLSCE NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: potencjał konkurencyjny, pozycja konkurencyjna, luka konkurencyjna, producenci żywności, produkcyjność
abstrakt:
W artykule zaprezentowano lukę potencjału i pozycji konkurencyjnej producentów żywności w Polsce
w porównaniu do wybranych krajów Unii Europejskiej. Zakres czasowy badań obejmował lata 2005–2015.
Przeprowadzone analizy wskazują na pozytywne zjawisko zmniejszającego się, ale jednocześnie bardzo wyraźnego
dystansu między potencjałem konkurencyjnym producentów żywności w Polsce a europejskimi liderami.
Poziom produktywności poszczególnych czynników produkcji wskazuje jednocześnie, że najbardziej
niekorzystną sytuację odnotowano w przypadku produktywności pracy ludzkiej. Zdecydowanie mniejsza
luka konkurencyjna występowała w poziomie produktywności kapitału. Zmniejszające się luki konkurencyjne
stwierdzono także w odniesieniu do poszczególnych miar cząstkowych pozycji konkurencyjnej. Szczególnie
korzystny był prawie dwukrotny wzrost udziału polskich producentów żywności w wewnątrzunijnym
eksporcie. Przy niskim poziomie wyjściowym tego wskaźnika nie przełożyło się to na istotną zmianę pozycji
konkurencyjnej krajowych producentów żywności na rynku UE.
pub/16_2_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Juchniewicz, Małgorzata. "FOOD PRODUCERS’ COMPETITIVENESS GAP IN POLAND ON THE EUROPEAN UNION MARKET." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 65-75.
APA (2017). FOOD PRODUCERS’ COMPETITIVENESS GAP IN POLAND ON THE EUROPEAN UNION MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 65-75
ISO 690 JUCHNIEWICZ, Małgorzata. FOOD PRODUCERS’ COMPETITIVENESS GAP IN POLAND ON THE EUROPEAN UNION MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 65-75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-65.html