SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 16 (2) 2017 str. 77-85

Józef Kania

University of Agriculture in Krakow

POCZĄTKI I ROZWÓJ DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE

słowa kluczowe: agronomia społeczna, izby rolnicze, usługi doradcze, Polsko-Amerykański Program Doradztwa
abstrakt:
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce, w okresie od jego
początków na ziemiach polskich, aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004 r.). Dane źródłowe
pozyskano z przeglądu literatury polskojęzycznej, nieznanej w literaturze anglojęzycznej, zaś dane empiryczne
z badań własnych oraz realizowanego grantu badawczego. W analizie posłużono się metodą opisową,
dokumentując historię organizacji doradztwa sięgającą połowy XIX wieku. W okresie międzywojennym,
tj. w latach 1918–1939, doradztwo rolnicze realizowane było w Polsce przez nowo powstałe izby rolnicze,
a po II wojnie światowej w wyniku ich likwidacji przez państwowy system doradztwa rolniczego, który był
przedmiotem bardzo wielu zmian w strukturze organizacyjnej i realizowanych zadaniach. W pierwszym
okresie transformacji rolnictwa do gospodarki rynkowej dużą rolę w reorganizacji doradztwa i podniesieniu
umiejętności doradców odegrał m.in. Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego.
pub/16_2_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kania, Józef. "THE BEGINNINGS AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 16.2 (2017): 77-85.
APA (2017). THE BEGINNINGS AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 16 (2), 77-85
ISO 690 KANIA, Józef. THE BEGINNINGS AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2017, 16.2: 77-85.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume16/issue2/abstract-77.html