SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 13-22

Piotr Dzikowski

University of Zielona Góra

SIECI DOSTAW A AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEMYSŁU ŚREDNIOZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII W POLSCE

słowa kluczowe: innowacja, działalność innowacyjna, przemysł, średniozaawansowana technologia
abstrakt:
Rosnąca dynamika rynku wymaga zaangażowania coraz większej liczby partnerów, w tym dostawców, klientów i konkurentów działających w pobliżu firmy oraz w jej dalszym otoczeniu. Interakcja między uczestnikami takich sieci prowadzi do wymiany wiedzy i informacji, a proces ten przybiera niepowtarzalne formy charakterystyczne dla uczestników i środowiska, w którym występuje. Celem badania było określenie wpływu odległości i rodzaju relacji z konkurentem, dostawcą i klientem na rodzaj działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach średniozaawansowanej technologii w Polsce. W pracy założono, że bliskie kontakty
z konkurentem, dostawcą i klientem działającymi w niewielkiej odległości (lokalnie lub w regionie) wspierają działania innowacyjne. Przeprowadzona analiza wykazała, że krajowi i zagraniczni dostawcy oraz klienci i konkurenci wspierają działalność innowacyjną, a największy pozytywny wpływ na stymulowanie działalności innowacyjnej ma współpraca z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi.
pub/17_1_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dzikowski, Piotr. "SUPPLY NETWORKS AND INNOVATION ACTIVITY IN MEDIUM-HIGH TECHNOLOGY MANUFACTURING INDUSTRIES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 13-22.
APA (2018). SUPPLY NETWORKS AND INNOVATION ACTIVITY IN MEDIUM-HIGH TECHNOLOGY MANUFACTURING INDUSTRIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 13-22
ISO 690 DZIKOWSKI, Piotr. SUPPLY NETWORKS AND INNOVATION ACTIVITY IN MEDIUM-HIGH TECHNOLOGY MANUFACTURING INDUSTRIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 13-22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-13.html