SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 131-139

Tomasz Zalega

University of Warsaw

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA W ZACHOWANIACH POLSKICH KONSUMENTÓW SENIORÓW (RAPORT Z BADAŃ WŁASNYCH)

słowa kluczowe: osoby starsze, zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumenckie
abstrakt:
Prezentowane w opracowaniu rozważania koncentrują się na zachowaniach konsumenckich osób w wieku 65+ żyjących w Polsce, które wpisują się w ideę zrównoważonej konsumpcji. Głównym celem artykułu jest próba uchwycenia zrównoważonej konsumpcji w procesie podejmowania decyzji konsumpcyjnych przez polskich seniorów. Podstawę wnioskowania stanowią informacje pochodzące z badań bezpośrednich przeprowadzonych w formie wywiadu kwestionariuszowego na próbie 2,537 osób w wieku 65+ w latach 2014– 2015 w 10 miastach Polski o zróżnicowanej liczbie ludności oraz różnej wielkości.
pub/17_1_131.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalega, Tomasz. "SUSTAINABLE CONSUMPTION IN CONSUMER BEHAVIOUR OF POLISH SENIORS (REPORT FROM OWN RESEARCH) ." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 131-139.
APA (2018). SUSTAINABLE CONSUMPTION IN CONSUMER BEHAVIOUR OF POLISH SENIORS (REPORT FROM OWN RESEARCH) . Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 131-139
ISO 690 ZALEGA, Tomasz. SUSTAINABLE CONSUMPTION IN CONSUMER BEHAVIOUR OF POLISH SENIORS (REPORT FROM OWN RESEARCH) . Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 131-139.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-131.html