SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 23-32

Edyta Gheribi, Nataliya Voytovych

University of Lodz Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies

WPŁYW ZMIAN SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH NA KONKURENCYJNOŚĆ W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, gastronomia, rozwój, zmiany społeczno-gospodarcze
abstrakt:
Rozwój branży gastronomicznej jest związany ze zmianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w ostatnich trzech dekadach. Sektor ten jest wrażliwy na trendy gospodarcze i społeczne. Głównym celem pracy jest zdefiniowanie najważniejszych zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w Polsce w wyniku transformacji politycznej i gospodarczej po 1989 roku, oraz wpływu na konkurencyjność w branży gastronomicznej. W dokumencie wykorzystano źródła informacji, takie jak: dane GUS, raporty biznesowe i biuletyny branżowe. Badaniami objęto lata 1988–2016. Zastosowano metodę porównawczą do analizy zebranych danych i materiałów. Analiza pokazuje, że biznes gastronomiczny jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów w Polsce. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego wykazują znaczną poprawę jakości i różnorodności usług. Trendy społeczne i demograficzne, a także zmieniające się wartości społeczne i mentalność konsumentów sprzyjają rozwojowi nowych możliwości i tworzeniu nowych produktów w branży gastronomicznej. Branża gastronomiczna jest silnie konkurencyjna.
pub/17_1_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gheribi, Edyta, and Nataliya Voytovych. "IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES FOR COMPETITIVENESS IN THE FOODSERVICE INDUSTRY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 23-32.
APA (2018). IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES FOR COMPETITIVENESS IN THE FOODSERVICE INDUSTRY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 23-32
ISO 690 GHERIBI, Edyta, VOYTOVYCH, Nataliya. IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES FOR COMPETITIVENESS IN THE FOODSERVICE INDUSTRY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 23-32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-23.html